Mera ice fiske

Öringenär riktigt på hugget nu, men rödingen är trög och svår. Kör på mera pimpling i veckan. 
 

RSS 2.0